Blog de 2Anicolay

Article i projecte personal

Article:

Bancarrota del revisionisme

Amb el pas dels anys, el consumisme, aquesta etapa present que avui vivim del capitalisme, té com a principal atribut respecte a les masses, la creixent deshumanització i alienació, que converteix persones en vereders zombis filosòfics. I la principal conseqüència, és que hem deixat de ser subjectes conscients de la història, però més encara, estem perdent les vies (almenys les que coneixem) per, i no és molt demanar, emancipar-nos com a subjectes conscients.
La importànciad'aquestaemancipació, que no és res de l'altre mon, ni tan sols demanam més que ser persones que pensen per elles mateixes, en la clau de la contradicciómés gran del consumisme, vendre llibertat, en el perfum nº 12467 al consumidor nº2575Y. En resum, per no extendrer-me, el consumisme és capaç d'encapsular en les mercaderies, una mercaderia interior, o millor dit, allò que de veritat desitjam de la mercaderia en qüestió. Com aquell anunci de cotxes, en el que allò que desitjam és llibertat, i la compram mitjançant un cotxe, que per res es llibertat, peròs'ens ha induït a pensar que en te, encapsulada a l'interior.

Idò la reflexió que trobo molt important, es analitzar com aquest fet s'ha traslladat a les lluites contra el capital i el paradigma dominant. Com s'han mercantilizat les protestes socials, i com la caritat a resucitat i ha completat aquest fet. Com el famós exemple de comprar productes que donen un percentatge a projectes socials, essent multinacionals les que manufacturen el producte en qüestió.

Per això, i per concloure, trobo que no podem tranquilament seguir com estem, i que una crítica completa a de tornar a ser construida, una que sigui també una reflexió de la mes que extensa experiència proletària del cicles d'octubre. Hem de ser subjectes conscients d'una societat que ha de cambiar, perquè com ho posa Zizek, per desgràcia, o per sort la història no a ha acabat, rebatent les tesis de Francis Fukuyama.

Projecte personal:

La bancarrota del revisionismo y las tareas de los comunistas

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: