Blog de 2Anicolay

Metacognition

Escrito por 2Anicolay 20-04-2018 en Metacognition. Comentarios (0)

A) El projecte m'ha servit de pretexte per seguir amb la meva formació a nivell marxista, reobrint lectures que tenia pendents, i investigant filòsofs actuals com Zizek

B) En general lectura, i escoltar xerrades conferències

C) Part de la filosofía Lacaniana que influeix en Zizek, o la dialéctica massa i vanguardia de la tesis de reconstrucció

D) Totalment, la majoria de les fonts que he pogut investigar han aportat nous conceptes i raonaments molt interessants

Article i projecte personal

Escrito por 2Anicolay 17-04-2018 en Articleprojectepersonal. Comentarios (0)

Article:

Bancarrota del revisionisme

Amb el pas dels anys, el consumisme, aquesta etapa present que avui vivim del capitalisme, té com a principal atribut respecte a les masses, la creixent deshumanització i alienació, que converteix persones en vereders zombis filosòfics. I la principal conseqüència, és que hem deixat de ser subjectes conscients de la història, però més encara, estem perdent les vies (almenys les que coneixem) per, i no és molt demanar, emancipar-nos com a subjectes conscients.
La importànciad'aquestaemancipació, que no és res de l'altre mon, ni tan sols demanam més que ser persones que pensen per elles mateixes, en la clau de la contradicciómés gran del consumisme, vendre llibertat, en el perfum nº 12467 al consumidor nº2575Y. En resum, per no extendrer-me, el consumisme és capaç d'encapsular en les mercaderies, una mercaderia interior, o millor dit, allò que de veritat desitjam de la mercaderia en qüestió. Com aquell anunci de cotxes, en el que allò que desitjam és llibertat, i la compram mitjançant un cotxe, que per res es llibertat, peròs'ens ha induït a pensar que en te, encapsulada a l'interior.

Idò la reflexió que trobo molt important, es analitzar com aquest fet s'ha traslladat a les lluites contra el capital i el paradigma dominant. Com s'han mercantilizat les protestes socials, i com la caritat a resucitat i ha completat aquest fet. Com el famós exemple de comprar productes que donen un percentatge a projectes socials, essent multinacionals les que manufacturen el producte en qüestió.

Per això, i per concloure, trobo que no podem tranquilament seguir com estem, i que una crítica completa a de tornar a ser construida, una que sigui també una reflexió de la mes que extensa experiència proletària del cicles d'octubre. Hem de ser subjectes conscients d'una societat que ha de cambiar, perquè com ho posa Zizek, per desgràcia, o per sort la història no a ha acabat, rebatent les tesis de Francis Fukuyama.

Projecte personal:

La bancarrota del revisionismo y las tareas de los comunistas

Ressenya

Escrito por 2Anicolay 17-04-2018 en Ressenya. Comentarios (0)

Video: Slavoj Zizek - A New Kind of Communism

Filòsof: Slavoj Zizek

Data/lloc del video: Diumenge, Octubre 2, 2011 Opera Theatre, Sydney, Australia

Ressenya:

El vídeo del filòsof Slavoj Zizek és una magnífica introducció a alguns principis bàsics de Hegel, com la doble negació, que introdueix de la mà d'altres conceptes com el missatge implícit al discurs, la ideologia oculta a la publicitat, etc.

També parla sobre les contradiccions d'un sistema, o idea, que són les que exposen els límits, i per tant, com funciona en instància última, aquest sistema, o com aquesta idea, en entrar en contradicció, mostra part del missatge implícit a la idea. Per això, introdueix algunes contradiccions presents al capitalisme actual, i fa una crítica de Francis Fukuyama, que argumentava la fi de la història, amb l'arribada de les democràcies liberals. En aquest sentit, Zizek desmunta que estem en una època sense ideologia, i mostra problemes, contradiccions inherents al sistema.

Twitter

Escrito por 2Anicolay 17-04-2018 en Twitter. Comentarios (0)

Compte emprat: @nicod3m0

Visual thinking 4

Escrito por 2Anicolay 17-04-2018 en Materialismehistòric. Comentarios (0)

Materialisme històric